Тэргүүлэгчдийн тогтоол нийт 32

Орон нутгийн хамгаалалтанд авах газрын байршил тогтоох тухай.
2015-11-09 14:22
Наранбулаг сум ИТХ-ын тэргүүлэгчидийн 2015.10.28 өдрийн 23 тоот тогтоол